Mindfulness

Het ´waarom´ van mindfulness?

Waarom zou je kunnen kiezen voor mindfulness? Mindfulness maakt ons meer bewust van onszelf en van de wereld in- en om ons heen. Het levert naast inzicht over het leven, en hoe wij ons daartoe verhouden, ook kennis op over de wijze waarop wij ervaringen verwerken in onze geest, welke automatismen en patronen wij gebruiken en wat de effecten hiervan zijn op onze gedachten, onze emoties en gevoelens en ons doen. Het maakt ons weer meer bewust van ons lichaam, daar waar we in deze jachtige en alsmaar drukker wordende tijd waarin de informatiestroom haast per dag toeneemt, vooral in ons hoofd ´zitten´. Ons lichaam kàn ons een eerste signaal geven hoe we ons voelen. -Dit gevoel hangt vaak samen met gedachten die we hebben en onze beleving van de werkelijkheid, ónze waarheid. Immers onze gedachten zijn een subjectieve weergave van de werkelijkheid die in belangrijke mate onbewust wordt gevormd door onze waarden en overtuigingen, die we al van vóór onze geboorte onbewust hebben ‘opgeslagen’ en die ons maken tot wie we zijn. Onze identiteit, onze persoonlijkheid, óns kernprofiel.- Echter, we merken deze eerste lichamelijke signalen vaak niet (meer) op doordat we haast verleerd zijn naar ons lichaam te luisteren en de signalen naar waarde en juistheid te duiden.

Het ´hoe´ ten aanzien van mindfulness?

Hoe werkt mindfulness? Mindfulness is geen wondermiddel tegen allerlei ongemakken of stress. Het is ook geen ademoefening, noch een manier om ontspanning en rust te vinden. De paradox is echter dat het beoefenen van mindfulness hier wel toe kàn leiden. Het effectief beoefenen van mindfulness vereist regelmatig aandacht geven aan-, en tijd nemen voor jezelf.

Het ´wat´ ten aanzien van mindfulness?

Wat kan mindfulness je opleveren? Mindfulness kàn je helpen je leven te leven. Het helpt je te accepteren wat je niet kunt veranderen. Het helpt je te veranderen wat je wél kunt veranderen. Én het leert je het verschil te zien tussen beiden. Zie mindfulness dus meer als een cadeau waarvan je, wanneer het je lukt mindfulness een vast onderdeel te maken van je leven, élke dag de vreugde, het plezier en het geluk opnieuw zult beleven. Het kan je leven bewuster maken, lichter en minder (ver)oordelend. Het kan je helpen te genieten van wat er is. Nù. In elk moment.

De opbouw van de thema´s

De training bestaat uit 8 wekelijkse thema/bijeenkomsten van 2,5 uur die een logische opbouw hebben. D.w.z. ieder thema bouwt voort op de voorafgaande thema´s. Het leerproces verloopt vooral experiënteel. De wekelijkse meditaties tijdens de trainingen, en de toepassing ervan in je dagelijkse routine, leveren elke week nieuwe ervaringen en inzichten op en vormen zo het geleidelijke leerproces.

“Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze”

De investering

De complete training, inclusief alle lesmateriaal en manual kost € 300,= excl BTW.

Heb je een persoonsgebonden opleidingsbudget ter beschikking? Declareer dan de kosten van de training?

Ik ben, door het VMBN, geregistreerd Categorie I mindfulnesstrainer hetgeen de norm is voor ziektenkostenverzekeraars om deelnemers in aanmerking te laten komen voor vergoeding van de trainingskosten. Wanneer burn-out is gediagnosticeerd door de huisarts, check dan of jouw ziektenkostenverzekeraar de trainingskosten vergoed.

Vind rust, energie én balans

Kom en ontdek de kracht in de eenvoud van de oefening.
Gun jezelf een pauze van stress en de schadelijke factoren.
Vind rust in je hoofd, energie in je lichaam en balans in je hele zijn.